Läs rekommendation
av boken i AGI her!

 

Digital Färghantering bör finnas på varje marknadsavdelning, prepressavdelning och i tryckeriet samt på nattduksbordet hos varje färgstyrningsnörd och alla andra som formellt eller informellt har ansvar eller medansvar för färgstyrning och kvalitet.

NYHET

Just publicerat!